ДВАНА̀ДЕСЕТТОНОВ

ДВАНА̀ДЕСЕТТОНОВ1, (съкр.) дванА̀йсеттонов и (съкр. разг) дванА̀йсетонов, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Муз. Който е изграден върху дванадесет тона. Дванадесеттоново църковно пеене.

ДВАНА̀ДЕСЕТТОНОВ

ДВАНА̀ДЕСЕТТОНОВ2, (съкр.) дванА̀йсеттонов и (съкр. разг.) дванА̀йсетонов, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който тежи дванадесет тона. Дванадесеттонов товар за кораб.

Списък на думите по буква