ДВАНА̀ДЕСЕТХИЛЯДЕН

ДВАНА̀ДЕСЕТХИЛЯДЕН, (съкр.) дванА̀йсетхиляден и (съкр. разг.) дванА̀йсехиляден, ‑дна, ‑дно, мн. ‑дни, прил. Който се състои от дванадесет хиляди единици, който съдържа, наброява дванадесет хиляди лица или предмети. Късно след обед пристигаме в Турчански Свети Мартин. Малкият дванадесетхиляден град е център на словашката култура. Н. Фурнаджиев, МП, 97. Преди конгреса в Будапеща ще бъде проведен дванадесетхиляден международен младежки фестивал. ОФ, 1949, бр. 1484, 5. За столицата беше чест / в прегръдките си грешни / дванайсетхиляден конгрес / смирено да посрещне. Хр. Смирненски, Съч. II, 121. Дванайсетхиляден тираж.

Списък на думите по буква