ДВАНА̀ЙСЕТ

ДВАНА̀ЙСЕТ. Вж. дванадесет.

ДВАНА̀ЙСЕТ

ДВАНА̀ЙСЕТ-. Вж. дванадесет-.

Списък на думите по буква