ДВАНА̀ЙСЕТГОДИШЕН

ДВАНА̀ЙСЕТГОДИШЕН. Вж. дванадесетгодишен.

Списък на думите по буква