ДВАНА̀ЙСЕТИ

ДВАНА̀ЙСЕТИ. Вж. дванадесети.

Списък на думите по буква