ДВАНАЙСЕТОСТЀНЕН

ДВАНАЙСЕТОСТЀНЕН. Вж. дванадесетостенен.

Списък на думите по буква