ДВАНАЙСЕТОСТЀННИК

ДВАНАЙСЕТОСТЀННИК. Вж. дванадесетостенник.

Списък на думите по буква