ДВАНАЙСЕТОЪ̀ГЪЛЕН

ДВАНАЙСЕТОЪ̀ГЪЛЕН. Вж. дванадесетоъгълен.

Списък на думите по буква