ДВЕ

ДВЕ. Вж. два.

ДВЕ

ДВЕ-. Първа съставна част на сложни думи, прилагателни и съществителни, със значение: който се състои от две еднакви части, който съдържа две еднородни единици, напр.: двегодишен, двегодишнина, двеминутен, двенеделен.

Списък на думите по буква