ДВЀГОДИШЕН

ДВЀГОДИШЕН, ‑шна, ‑шно, мн. ‑шни, прил. 1. За човек или животно, рядко за растение — който е на две години. Стана, отиде в другата стая, дето спеше двегодишното му дете, и се наклони над него. Ив. Вазов, Съч. IХ, 34. Неин ли е тоя дом с тежките старинни мобили,.. Сред тях ли ще порасне нейният двегодишен син? М. Грубешлиева, ПП, 21. Стъпката на сърната и елена много си приличат. Обаче стъпката и на най-едрата мъжка сърна е по-малка от стъпката на двегодишно еленче. П. Петков, СП, 49. Двегодишно лозе. // Който е от две години. Под леглото бе натупана най-малко двегодишна смет. П. Незнакомов, БЧ, 60. Компотът е двегодишен. // За алкохолно питие — който е отлежал две години. — И всеки си има там в мазата двегодишно вино, и тригодишно, и всякакви стари вина. Т. Влайков, Съч. I, 19 , 150. Марко пие вино тригодишно, / кон му пие вино двегодишно, / подава му софишка девойка... Л. Каравелов, Съч. II, 54.

2. Който съществува в продължение на две години, който продължава, трае две години. Значи днес се свършва вече с тази наша двегодишна разправия? Д. Немиров, В, 87. Васко де Гама видял, че е опасно да стои много время в Индия, зато и побързал да ся върне в отечеството си, гдето после двегодишното свое пътешествие и пристигнал. Г. Йошев, КВИ (превод), 225. След двегодишна обсада градът бил принуден да се предаде. Н. Михайловски и др., ОИ (превод), 310. На следващата година курсът [на училището] е вече двегодишен, със столарски и стругарски отдел. Н. Тихолов, ДКД, 131.

3. Който се отнася до период от две години. Двегодишен договор.

Ѓ Двегодишно растение. Разг. Двугодишно растение. Захарното цвекло — суровината при захарното производство, е двегодишно растение. Хим. Х кл, 1965, 94. Животът на растенията е много различен: едни живеят само няколко дни, като напр. гъбите; други растения траят една година и ся наричат едногодишни растения; а трети двегодишни, които само на втората година дават цвят и на третата загинват. Д. Мутев, ЕИ, 90.

Списък на думите по буква