ДВЀМЕ

ДВЀМЕ ж., числ. бройно. Остар. и диал. За жени — две. Количествените: два,

три, четири и пр. до десят, кога ся относят на лица, употребляват ся и в друг вид:.., четирима и четворица, петима и петмина,.. двама има и женский род — двеме. "Кълни го, мамо, двеме да го кълнеме." Песен, С. Радулов, НГ, 51.

Списък на думите по буква