ДВЀСТАГОДИШНИНА

ДВЀСТАГОДИШНИНА и (рядко, разг.) двѐстегодишнина ж. Годишнина от събитие, станало преди двеста години. Годината 1912 напомня не само нам, но и на цял образован свят няколко бележити дати. Само след шест месеца (на 28 юни н. ст.) ще се отпразнува във всички културни страни двестагодишнината от рождението на великия женевски списател и философ Жан Жак Русо. Ив. Шишманов, Избр. съч. I, 351.

Списък на думите по буква