ДВЀСТАХИЛЯДНИК

ДВЀСТАХИЛЯДНИК и (рядко, разг.) двѐстехилядник, мн. ‑ци, м. У нас през 60-те — 80-те г. на ХХ в. професионален водач на моторно превозно средство, който е изминал двеста хиляди километра без авария. Автобусният клон на ДАП е един от първите, в който се роди стохилядното движение и който даде герой на социалистическия труд.. и 8 двестахилядници. ВН, 1959, бр. 2542, 2.

Списък на думите по буква