ДВЀСТЕ

ДВЀСТЕ. Вж. двеста.

ДВЀСТЕ

ДВЀСТЕ-. Вж. двеста-.

Списък на думите по буква