ДВЀТИ

ДВЀТИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и и (съкр.) двет, ‑а, ‑о, мн. ‑и, числ. поредно. Диал. Втори; двейки, двети.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895. — Други (остар.) форми: два̀ти и дват.

Списък на думите по буква