ДВИГА̀ТЕЛЕН

ДВИГА̀ТЕЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. 1. Който привежда в движение нещо, който движи нещо. Ще се спрем върху едно съвременно приложение на атомните реактори като двигателна сила при т. нар. атомни подводници. Ц. Цанев, АЧ, 18-19. Основните източници за двигателна енергия на турбините в електростанциите са въглищата и водата. Ц. Цанев, АЧ, 16.

2. Чрез който се осъществява привеждането в движение на нещо, който е предназначен да движи нещо. Двигателен орган на опашатите земноводни във водните басейни се явява опашката. Л. Христов, З, 10. Скелетът и прикрепящите се за него мускули образуват единна във функционално отношение система, известна под названието

двигателен апарат. или по-добре двигателна система. Ал. Гюровски, АЧ, 73. След като бяха извършени ориентация по звездите и предвидените в програмата маневри,.., беше включена двигателната система, която предаде на станцията коригиращ импулс с предварително изчислен размер. РД, 1969, бр. 224, 1. У бозайниците се появяват и все повече се диференцират, от една страна, сензорни, т. е. сетивни центрове,.., и от друга — двигателни центрове, свързани с органите за движение. Псих. Х кл, 19. Двигателен нерв. Двигателни мускули.

3. Който се отнася до движение, свързан е с движение (в 3 знач.). Да се формира един двигателен навик, значи да се овладеят движенията на дадено упражнение, да се свържат и затвърдят. П. Николов, НС, 23. Бягането е форма на двигателната дейност, която човек изпълнява от първата докъм тридесетата си година, а понякога и до по-късно. НС (превод), 1965, кн. 2, 38. Двигателна памет, която се изразява в запомнянето и възпроизвеждането на движения. Тя е основната за изработването на двигателни навици. Псих. Х кл, 105. Великолепното функционално въздействие на ски-спорта.., както и редицата ценни двигателни и волеви качества, които той създава, го правят универсален зимен спорт за всички възрасти. ПЗ, 1981, кн. 10, 31.

4. Прен. Книж. Който спомага за движението, развитието на нещо. Работникът изцяло губи значението на двигателен агент на производството, то "излиза" от преките му операции. Г. Василев, Съвр., 1975, кн. 2, 418. Младите са двигателният елемент на обществото, а известно е секиму, че в движението е животът, в движението е смисълът на живота. ЧСбПер. п I, 100.

5. Остар. Действен, деен. Аз учих с отданост тайнствените аналогии, които има това ясно местоположение върху тежък горизонт с духа на тази [г-жа де Севинье] двигателна жена, на която засмеността се явява върху скрита меланхолическа дълбочина. Б. Горанов, ЖГС (превод), 25.

Списък на думите по буква