ДВОЕБО̀ЖИЕ

ДВОЕБО̀ЖИЕ ср. Остар. Книж. Двубожие. Види ся, явно, че когато ся е славил йоще Сива, двоебожието, което ся види в зандските книги, не е било йоще въведено. Г. С. Раковски, БС I, 39. Старобългарското вероизповедание,.., може да ся раздели на еднобожие, двоебожие и многобожие. Д. Войников, КБИ, 16-17.

Списък на думите по буква