ДВОЕЛО̀МНОСТ

ДВОЕЛО̀МНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Опт. Свойство, качество на оптично анизотропните тела, каквито са повечето от кристалите, да пречупват светлината двойно.

Съвременната оптична техника предявява високи изисквания по отношение качествата на оптичното стъкло .. Към общите изисквания са по-важни следните: .. в. По възможност да има пълна оптична изотропност, определена с норма на допустима двоеломност. Н. Николов, М, 281-282.

Списък на думите по буква