ДВО̀ЕН

ДВО̀ЕН, дво̀йна, дво̀йно, мн. дво̀йни, прил. 1. Който има две еднакви части или е съставен от два еднородни предмета. Имаше просторна стая с прозорец към огромния парк, чиста, тиха и весела, с двойни завеси от бял тюл и златисто кадифе. К. Константинов, СЧЗ, 41. Стражите от входните кули вече бутаха грамадната двойна порта. Й. Вълчев, СКН, 80. Нарeжда след това две момчета да идат в черковата да поискат от клисаря голямата двойна стълба. Т. Влайков, Пр I, 276. Венец от планини ограждаше отвред града. Пет прави пътя излизаха от него през врати с двойни кули. Ст. Загорчинов, ЛСС, 51. Оригиналът на "Наредбата" е написан извънредно грижливо, внимателно и чисто от Апостола на двойни бели листове. Ив. Унджиев, ВЛ, 186. Млякото бе студено и освежително, защото съдът имаше двойни стени. Д. Димов, ОД, 155. Двоен креват. Двоен конец. Двоен прозорец.

2. Който се проявява в две форми, по два начина; двояк. Простият българин много добре е съзнавал двойния гнет, който му пречи да живее свободно и да се развива, като е създал и друга една пословица — "Турчинът със сила, гъркът с книга". Б. Пенев, НБВ, 10. Тревогата му беше двойна. От една страна, питаше се какво бе станало с Касабов .. От друга страна, слуховете, които го срещнаха на връщане от Одеса, го хвърлиха в недоумение. Ст. Дичев, ЗС I, 419. Тя разбра двойната смисъл на тия думи. Ив. Вазов, Съч. ХХVI, 19. Двойно робство. Двойна полза. Двоен процес. // Рядко. Двойствен, противоречив. Телев напусна фабриката си с двойно чувство: от една страна му беше драго, че са убили Петко Напетов, от друга пък, не можеше да се побере в кожата си, задето по този случай работниците му обявиха еднодневна протестна стачка. Г. Караславов, Избр. съч. II, 403. — Тогава да го заведат при Огнянова, на неговото укрепление, каза началникът; — Боримечка, заведи това животно при Огнянова: да го изпита, па да го прави каквото ще... При тия думи по лицето на пленника се изобрази някакво двойно чувство. Ив. Вазов, СбНУ II, 125.

3. Който се повтаря два пъти. Прави с ръка едно двойно движение към челото си и снизходително изговаря. Ал. Константинов, БГ, 42. Двойно превъртване на ключа.

4. Който е два пъти по-голям, увеличен два пъти; удвоен. Вятърът с двойна сила зафуча навън. Елин Пелин, Съч. I, 59. През следната годишнина "Светулка" навърши 25-годишен живот. По тоя случай бе издадена двойна книжка и на първата страница бе напечатано стихотворението на Елин Пелин. Ал. Спасов, С, 101. След като се уверя, че всички нареждания на господин генералния директор бяха преизпълнени с двоен размер. Баташки застана до отворения прозорец на кабинета си и почна да наблюдава пристигането на работниците. Д. Димов, Т, 276. Двоен разход. Двойна доза. В двоен тираж. Двойна ширина. Двойна съгласна.

Двойна пищялка. Муз. Двоянка1. Двойна пневмония. Мед. Пневмония, при която и в двата бели дроба има пневмонични огнища. Някои ги хвана двойна пневмония от дълго лежане на цимента. Ст. Даскалов, ЕС, 90. Двойно пречупване на светлината. Опт. Раздвояване на светлинния лъч при оптично анизотропни тела, каквито са повечето от кристалите, в които скоростта на разпространението на светлината, съответно показателят на пречупването има различни стойности в различни посоки. Двойно счетоводство. Финанс. Отчитане в предприятие или учреждение на всяка финансова или стопанска операция едновременно в две посоки: изменението, което става в състава и размера на имуществото, и отбелязване на източника, който е предизвикал изменението.

? Двоен дикиш. Разг. Повтаряне на някакво действие, повторно извършване на някаква работа. Той кара гимназията цели десет години. Всеки клас — двоен дикиш. П. Незнакомов, СМ, 20-21. Двоен стандарт. Нов. Книж. Различен, двойнствен подход, начин на отношение и преценка за еднакъв тип проблеми, поведение и пр. София е прилагала двоен стандарт в отношенията си с Турция по време на възродителния процес 84-85 г., въпреки който комунистическият режим поддържа връзките си на най-високо ниво. 24 часа, 2001, бр. 90, 7. Недоволството в страната расте. И най-вече поради усещането за двоен стандарт — един спрямо гражданите и друг спрямо съпартийците. 24 часа, 2000, бр. 193, 9. Меря с двоен аршин. Разг. Неодобр. Преценявам по различен начин еднакви прояви на различни хора.

Списък на думите по буква