ДВОЕНО̀Г

ДВОЕНО̀Г, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Остар. Книж. Двуног, двукрак. Да видиме сега съществувале ли са двоеноги същества в оние отдалечени от нас времена и какви са биле тие същества. Знан., 1875, бр. 5, 68.

Списък на думите по буква