ДВОЕУ̀МИЕ

ДВОЕУ̀МИЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. Колебание, двоумение. А после ся възправи, уж като че бе менила ум и видя му ся като да съзря на устните ѝ цъфнало любовно усмихване, в което изчезваха последните ѝ двоеумия. П. Р. Славейков, ОЛ (превод), 56-57.

Без двоеумие. Остар. Положително е, сигурно е; без съмнение. Равнището, което без двоеумие е дъното на едно изсушено езеро, .., можеше да има четири левги надлъж и пет километра нашир. Лет., 1876, 132-133.

Списък на думите по буква