ДВО̀ЙКА

ДВО̀ЙКА ж. 1. Цифрата 2. И видя той сън ужасен, / .. / Студ земята вледенил, / .. / А високо в небесата / светят грозно при луната — / Вместо ясните звездици — / двойки, нули, единици. Елин Пелин, ПБ, 141.

2. Група, състояща се от две лица или от други две еднакви единици. Когато се запали унгарският град Офен и се разтопиха дори топовете по стените, и се изтребиха робите в килиите, намериха изгорели шестнадесет двойки роби християни. А. Дончев, ВР, 17. На всяка гара, освен униформените полицейски власти, се виждаха двойки патрули от цивилни хора с дълги пушки на рамо. Ив. Мирски, ПДЗ, 132. Талига с три двойки коне понесе него и другарите му през гората. Й. Вълчев, СКН, 368. — Помнете! Добра тактика — сигурна победа — започна треньорът със спокоен глас, добродушно усмихнат. Пет двойки очи се обърнаха към него, телата се наклониха напред. А. Мандаджиев, ОШ, 43. През една топла септемврийска привечер по тиха калдъръмена улица вървяха на двойки група мъже. Ив. Борисов, НПГ, 9. Тук на тихо във въздуха прелитат малки водни кончета. Те летят по двойки, заловени едно за друго, и се потапят във водата. В. Бешовски и др., ЕП, 46. // Мъж и жена, свързани в брачни, любовни или други отношения изобщо или в някакъв момент. Зад царската двойка се трупаха войводи, боляри и царедворци, мъже и жени — едни от други по-нагиздени и по-натруфени. Ст. Загорчинов, ДП, 255. По булеварда движението беше стихнало, тук-таме се мяркаше някоя прегърната двойка, бързаше за някъде самотен минувач. А. Гуляшки, Л, 450. Към улица "Алабинска" Загорски започна да среща двойки — жени в модерни рокли с цветя на шапките, а мъжете в жакети и цилиндри. В. Геновска, СГ, 14. Пред бюфета се трупаха двойки, разгорещени от танците. Ем. Станев, ИК I и II, 215. Седна, .., бъдещата съпружеска двойка край една маса и започна изчисленията. От бащите — толкова наследство, от лелите толкова, ..; значи бракът може да се осъществи. Св. Минков, Избр. пр, 56-57. Брачна двойка. // Мъжко и женско животно в любовна връзка. В близост до един чифлик се заселва двойка лисици, които си отглеждат и малки. К. Тулешков, ХЖ II, 9. Златките живеят само поединично, а по двойки се събират през размножителния период, който започва към края на юли.

3. Бележка, оценка за слаб успех. Разбира се, за срока му поставих слаб и по двата предмета. Сложих му двойки, ама си взех беля на главата. Чудомир, Избр. пр, 50. То беше така мило и хубаво, от такава видна фамилия, че сичко му се прощаваше, и тъй по симпатия учителите вместо двойки пишеха му петорки и Лаленцето минаваше от клас в клас спокойничко, лекичко, мирничко. Елин Пелин, Съч. IV, 256. Чудно нещо! Как се случи, / Тошо двойка пак получи, / втора двойка този срок, / при това на стар урок. П. Димитров — Рудар, СбХ, 187.

4. Карта за игра с два знака. Двойка каро.

5. Разг. Обществено превозно средство (трамвай, тролейбус, автобус) с номер две.

До Съдебната палата ще пътувате с двойката, на която ще се качите на площад Славейков.

6. Разг. Вид вълнена прежда, чийто конец се състои от две нишки, пресукани заедно. Блузата е изплетена от двойка прежда. △ Тази прежда е двойка.

Списък на думите по буква