ДВО̀ЙКАДЖИЙКА

ДВО̀ЙКАДЖИЙКА ж. Разг. Пренебр. Слаба ученичка, която редовно получава двойки; двойкарка. Никой не би познал в снажната, сериозна булка — .. — довчерашната палава пакостница — вечната двойкаджийка Шура. Г. Стаматов, Разк. II, 52.

Списък на думите по буква