ДВОЙНОПЀРЕСТО

ДВОЙНОПЀРЕСТО. Нареч. от двойноперест. Листата [на лайката] са разположени по стъблото последователно. Те са приседнали и двойнопересто насечени, с тънки нишковидни дялове. Бтн VI кл, 130.

Списък на думите по буква