ДВОР

ДВОР1, дво̀рът, дво̀ра, мн. дворо̀ве, дво̀рища, нар.-поет. дво̀ри и диал. дво̀ре, след числ. дво̀ра, м. 1. Незастроено място, обикновено заградено, в непосредствена близост до къща, обществена постройка или вътре между няколко постройки. В къщата на Аврам Немтур не живееше никой. Заключена стоеше широката ѝ порта, дворът ѝ бе за‑

пустял. Д. Талев, ПК, 90. Селото Горно Ровнище е малко и грозно полско селце с ниски, олупени къщурки, .., разхвърляни безразборно из разградените и боклучиви дворища, из които по цял ден играят немирни и нечисти дечурлига. Елин Пелин, Съч. I, 16. Воденичарят се изгуби в сянката и след две-три минути се завърна и въведе Кралича и дъщеря си във вътрешния двор. Ив. Вазов, Съч. ХХII, 27. Помниш ли, помниш ли тихия двор, / тихия дом в белоцветните вишни? Д. Дебелянов, Ст 1946, 86. Малка мома двори мела, / двори мела, кон извела / да го пои студна вода, / студна вода кладенчова, / кладенчова изворова. Нар. пес., СбНУ III, 128. Израсла е тънка върба / в Недините равни двори. Нар. пес., Христом. ВВ II, 212. Огреяла месечинка / у момкови равни двори. Нар. пес., СбНУ ХLVI, 88. Заден двор. Преден двор.

2. Спец. Със съгл. опред. Място, заедно с помещения, постройки, където се складират производствени материали или се извършва съответен производствен процес, означен от определението. Дървеният материал се разполага близо до мястото на неговата преработка — кофражния двор. В. Брънеков и др., СД, 194. Отвъд реката, в стопанския двор — поподигнат към юг срещу слънцето — се изправиха още два нови обора. Ил. Волен, МДС, 189. Студентите имаха трудов ден в завода за строителни конструкции, където почистиха арматурния двор и някои от завършените цехове.

3. Истор. Самостоятелно селско стопанство през феодализма с характер на административна единица, управлявано от едно семейство или един род. Отделните дворове се състоят от една къща, разположена сред нивите на стопанина. Причините за възникване на тези селища са икономически, а именно да се осигури изхранването на семейството или рода. Геогр. VII кл, 20. У нас дворове са съществували по Искърския пролом и в Родопите.

Женски двор. Остар. Вътрешната половина на турска къща, където стоят жените. Ей гиди Гюро, Гюро златарче, / хайде влези си в мъжки дворове, / а невестата му я зедоха, / му я внесоха в женски дворове. Нар. пес., Н. Геров, РБЯ I, 280. Монетен двор. Книж. Специална държавна работилница за сечене на монети. Най-важните ведомства [в Париж 1871 г.], като финансите, войската, .., монетният двор, се намирали в ръцете на работниците. Ист. Х кл, 119. Първият монетен двор е бил създаден в Рим при храма на Юнона-Монета. Мъжки двор. Остар. Предната половина на турска къща, където стоят мъжете (Н. Геров, РБЯ).

? Разграден двор. Разг. Място, институция (държава, предприятие или др.), където не се спазват редът и законността, където може безнаказано да се вършат беззакония, мошеничества. Понеже държавата ни е разграден двор, никой няма страх от закона. △ След смяната на директора предприятието стана разграден двор — вече е почти разграбено.

ДВОР

ДВОР2, дво̀рът, дво̀ра, мн. дворо̀ве, след числ. дво̀ра, м. Книж. 1. Монархът и неговите приближени. Хан Тервел .., наследник на хан Аспарух, умело използувал междуособиците във византийския двор, за да утвърди и разшири границите на славянобългарската държава. Ист. VII кл, 14. След годежа, на който присъствува целият двор, всички московски князе и велики боляри, бе наредено, щото на литургиите по църквите на цяла Велика, Мала и Бяла Русия българският княз Ростислав Стратимирович да бъде славен "на многая лета" наред с останалите съюзни владетели от Свещената лига. Д. Рачев, СС, 187-188. Даже германският двор беше стъпил по онова време в приятелски преговори с българский двор и съветваше покръстването на българите. Св. Миларов, Н, 1882, кн. 2, 126. Говори се, че княз Горчаков е проводил у последное время едно окръжно писмо (циркуляр) до европейские дворове, ради неаполскаго въпроса. БД, 1857, бр. 12, 47. Нито Австрия, нито Русия възразявали против двойната експлоатация на влашкото селячество. Но руският и австрийският двор изказвали дълбоко съчувствие към бедите, които Влахия изпитала от набезите на кърджалийски дружини. В. Мутафчиева, КВ, 221. // Семейството, родът на монарха. Дъщерята на Кантакузина .. става снаха на Александра .. и сватбата им свърши в Адрианопол тържествено, в присъствието на двата двора. Т. Шишков, ИБН, 255. Възвишението, където се намира дворецът, е цялото залесено. Тук е и голямата катедрала, която с един покрит мост се е съединявала с апартаментите на императорския двор. Г. Белев, КВА, 20. Преди две години, на 30 септември 1868, испанците свалиха от престола царицата си Изабела и решиха да си изберат за цар някой принц от царствующите европейски дворове. Лет., 1871, 207. Тъй като дворът очаква .. ражданието на великата княгиня, то само от нейното положение зависи дали сватбата на царевича ще стане през януарий. С, 1894, бр. 1478, 1.

2. Дворец, палат. А Иларион е .. готвач в имперския двор на цар Николай! Ас. Станоев, П, 94. Царският двор са отличавал с голяма разкошност и бил недостъпен за народа. Н. Михайловски, РВИ (превод), 42. Най-прочут от арабските халифи е Харун-Ал-Рашид, .., удивил Изток и Запад с великолепие на двора си. ВИ, 73. Мойсей се отгледал и отхранил у царьовите дворове. Д. Манчев, НН (превод), 28.

Списък на думите по буква