ДВО̀РЕЦ

ДВО̀РЕЦ, мн. ‑рци, след числ. ‑реца, м. Рядко. Умал. от двор1 (в 1 знач.); дворче. Сняг дръвя засипал в моя дворец. / Но в душата — пролет. Аз мечтая... Ив. Вазов, Съч. ХХVIII, 196.

ДВОРЀЦ

ДВОРЀЦ, мн. ‑рцѝ, след числ. ‑рѐца, м. 1. Жилището на монарх, владетел или държавен глава; палат. Царят прие делегацията в червения салон на двореца. Д. Ангелов, ЖС, 204. Царицата налагаше големи данъци на хората; тя вземаше от всекиго половината от печалбите му. Живееше в голям разкош, издигаше високи дворци и на покривите им садеше градини, където даваше всяка нощ угощения на своите приятели. Н. Райнов, КЦ, 28-29. Цариград извън откъм морето има великолепен изглед .. От сараите най-хубав е султановият дворец на Долма-багче. Й. Груев, УЗ, 67. Зимен дворец. Летен дворец. Президентски дворец. // Разш. Голяма и красива сграда — жилище на царедворец, аристократ и под. Той [Яш] е един отворен град, .., забележват са някои твърде хубави дворци на бояри. С. Бобчев, ПОС (превод), 94.

2. Монархът и неговите приближени; двор2. Цанков мотивираше своето поведение спрямо двореца с английските парламентарни традиции. С. Радев, ССБ I, 433. Говореше той за народовластие, за едно управление при точно спазване на Конституцията, .., което да има предвид интересите на трудещите се маси и което да не бъде насочвано по волята и по угодата на двореца. Т. Влайков, Съч. III, 296. Церемониите, които дворецът въвежда, по сложност съперничат на византийските дворцови церемонии, а по разточителство — надминават тия на татарските ханове. Ас. Златаров, Избр. съч. II, 50.

3. С несъгл. опред. Голяма и красива сграда за обществени цели. — Бихте ли ми казали къде се намира Дворецът на младоженците? .. И той ми обясни живо и изчерпателно как да стигна до новия дом за бракосъчетания. Л.Станев, ПХ, 82. Градът полека-лека се напълни с мечки — бронзови, мраморни, циментови. Пред Държавен контрол — мечка, .., мечка реши мечето си пред Двореца на услугите. Д. Бегунов, ЧД, 59. В Двореца на културата се проведоха срещи с поетите и писателите.

Списък на думите по буква