ДВОЯ̀КОСТ

ДВОЯ̀КОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. 1. Качество на двояк. При употребата на антибиотиците като лечебно средство трябва винаги да се има предвид възможната двоякост на действието върху организма на болния.

2. Остар. Двоумение. Фуке .. плуваше помежду мисълта да побегне в Италия или да се затвори в Бел-Ил. В тази двоякост той тръгна за Нант. Б. Горанов, ЖСГ, (превод), 58.

Списък на думите по буква