ДВУ

ДВУ-. Първа съставна част на сложни думи със значение: който има или се състои от два предмета, две неща или от две еднородни части, напр.: двулампов, двукласен, двуезичие, двувековен, двуверски, двуетажен, двукрак и др.

Списък на думите по буква