ДВУАЗО̀ТЕН

ДВУАЗО̀ТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Хим. Който има в състава си два атома азот. Двуазотният петоокис е окисът, в който азотът е от най-висша валентност. △ Двуазотният окис (райски газ) е безцветен газ, който се употребява в медицината като упойка.

Списък на думите по буква