ДВУБО̀ЖИЕ

ДВУБО̀ЖИЕ, мн. няма, ср. Рядко. Вяра в съществуването на две божествени начала; религиозен дуализъм.

Списък на думите по буква