ДВУБО̀Й

ДВУБО̀Й, ‑о̀ят, ‑о̀я, мн. ‑о̀и, след числ. ‑о̀я, м. 1. Борба, сражение, битка между двама противника. Грохотът на събитията [1923 г.] наближаваше. Народните врагове си точеха ножовете, партийните работници се готвеха за историческия двубой, напрежението растеше с часове. А. Каралийчев, С, 203. Прочее, между турската власт и революционното съзаклятие се почваше явен двубой. П. К. Яворов, Съч. II, 208. Един ден Атлант .. започнал двубой с боговете в името на правдата, която титаните никога не премълчават. Зевс сипел над него дъжд от огнени мълнии, догдето го омаломощил. Н. Стефанова, РП, 88.

2. Борба за спечелване на първенство обикн. в някаква спортна дисциплина, игра и др.; състезание. През седмицата на детската книга и песен се уреждат обсъждания на книги, литературни двубои, рецитали, надпявания. △ В ХIV кръг на републиканското футболно първенство двубоят между ЦДНА и "Левски" се разви в полза на армейците. △ Атлетически двубой. Обр. Алтайските планини стоят строги и мълчаливи, студени и безпристрастни в тоя двубой между водата и камъка. Й. Радичков, НД, 241. По небето препускаха тъмни облаци, събираха се на двубой, който скоро започна. Л. Стоянов, Б, 139-140.

3. Остар. Дуел. А дуелът беше на девет часа назначен .. При всичко това из пътя към Гюргево той мислеше само за Драга и не можеше да си съсредоточи мислите за двубоя. Ив. Вазов, Съч. ХХIV, 86. И защото оня го дразнеше с мълчанието и отмереността си, та сякаш мълком се присмиваше на Елемаговата буйност, Елемаг го намрази толкова, че открито почна да се заканя да го извика на двубой и да го убие. А. Дончев, СВС, 160.

Словесен двубой. Книж. Оживен разговор, при който се защищават противоположни мнения; спор. Пиесата на Бернард Шоу "Занятията на госпожа Уорън" напоследък дигна голям шум всред английския печат и предизвика силен словесен двубой между защитниците на Шоу. К, 1926, бр. 79, 3. Той млъкна и спря за миг погледа си върху Лазара — от него очакваше отговор или някакво противоречие. Глаушев беше също склонен към словесни двубои за "чистата истина". Не закъсня да се обади и той. Д. Талев, ПК, 199.

Списък на думите по буква