ДВУВАЛЀНТЕН

ДВУВАЛЀНТЕН, ‑тна, ‑тно, ‑тни, прил. Хим. За атом — който може да се съединява с два атома водород или да измества от съединенията два атома водород. Цинкът е двувалентен, а хлорът е едновалентен.

Списък на думите по буква