ДВУВЛА̀СТЕН

ДВУВЛА̀СТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Който се отнася до двувластие. Двувластен режим. Двувластна зона.

Двувластен имот. Недвижим имот, обикн. земя, в пограничния район на едната от две държави-съседки, а собственост на лице от другата държава.

Списък на думите по буква