ДВУВЛА̀СТИЕ

ДВУВЛА̀СТИЕ, мн. няма, ср. Едновременно съществуване на две власти в една държава, организация, предприятие и под. Тъй като опозицията разполага с мнозинство и в двете камари [на парламента], получава се своеобразно двувластие: изпълнителната власт е в ръцете на двупартийния блок, а парламентът се контролира от опозицията. Е. Николов, П, 37.

Списък на думите по буква