ДВУВЛА̀СТНИК

ДВУВЛА̀СТНИК, мн. ‑ци, след числ. ‑ка, м. Собственик, стопанин на двувластен имот. Границата между България и Румъния прекарват през средата на имота на този баща. Едни ниви остават в България, други — в Румъния. "При това положение ще дам трагедията на двувластниците.." Сб??СЕП, 481.

Списък на думите по буква