ДВУВЛА̀СТНИЧКА

ДВУВЛА̀СТНИЧКА ж. Жена двувластник; двувластница.

Списък на думите по буква