ДВУДЀЛЕН

ДВУДЀЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Спец. Който се състои от два дяла, две части. От устата [на гълъба] храната минава през хранопровода, който се разширява в гуша, и отива в двуделен стомах — жле‑

зист и мускулест (воденица). Зоол. VII кл, 100. Двуделни помпи. Двуделна черупка.

Списък на думите по буква