ДВУДНЀВЕН

ДВУДНЀВЕН, ‑вна, ‑вно, мн. ‑вни, прил. Който съществува в продължение на два дена, който трае, продължава два дена. Колесницата, теглена от два впряга, напредваше бавно, тръскайки уморения от двудневния преход Константин-Асен. Ст. Загорчинов, Избр. пр, 441. След двудневно затишие хитлеристите извършиха мощно нападение срещу нашите три най-предни бункера. П. Вежинов, НС, 71. Двудневна конференция. Двудневна почивка. Двудневно сражение.

Списък на думите по буква