ДВУЕЗЍЧНИК

ДВУЕЗЍЧНИК, мн. ‑ци, след числ. ‑ка, м. Рядко. Човек, който знае, който говори два езика; билингвист.

Списък на думите по буква