ДВУЕЛЕКТРО̀ДЕН

ДВУЕЛЕКТРО̀ДЕН, ‑дна, ‑дно, мн. ‑дни, прил. Електр. Който е с два електрода. Двуелектродната лампа представлява стъклен или метален балон, от който е изтеглен въздухът и са поместени два електрода — катод и анод. Ел ХI кл, 1965, 124. Двуелектроден прибор.

Списък на думите по буква