ДВУЕТА̀ПНО

ДВУЕТА̀ПНО. Книж. Нареч. от двуетапен. Изследването ще бъде извършено двуетапно.

Списък на думите по буква