ДВУЕТА̀ПНОСТ

ДВУЕТА̀ПНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Книж. Отвл. същ. от двуетапен. Двуетапност на проучването.

Списък на думите по буква