ДВУЗЪ̀БЕН

ДВУЗЪ̀БЕН, ‑бна, ‑бно, мн. ‑бни, прил. Рядко. Двузъб.

Списък на думите по буква