ДВУКА̀МЕРЕН

ДВУКА̀МЕРЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни, прил. Спец. Който е с две камери, с две отделения. Постепенно нагряване може да се осъществи също така чрез построяването на втора камера, работеща с отходящите газове от първата камера.. Тези пещи носят наименованието двукамерни. К. Дойчев, МП (превод), 665. В първите седмици той [човешкият зародиш] наподобява развитието на водните животни.. Сърцето е двукамерно. Биол. Х кл, 170. Двукамерна сушилня.

Списък на думите по буква