ДВУКИЛОМЀТРОВ

ДВУКИЛОМЀТРОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който е с дължина два километра. На десетина метра от нас леко се вълнуваха от ветреца мечтаните в тази септемврийска жега води на езерото в Лозовенки. Стонът на Страхил изрази общото настроение след двукилометровия преход от гарата дотук, който трябваше да направим под палещите лъчи на слънцето. К. Кузов, ПВС, 41.

Списък на думите по буква