ДВУКО̀РАБЕН

ДВУКО̀РАБЕН, ‑бна, ‑бно, мн. ‑бни, прил. Архит. За постройка — който се състои от два кораба3 (две правоъгълни помещения, разграничени от стълбове, колони).

Списък на думите по буква