ДВУКРА̀ТНОСТ

ДВУКРА̀ТНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Отвл. същ. от двукратен. Двукратност на опрашването при царевицата.

Списък на думите по буква