ДВУЛЀТИЕ

ДВУЛЀТИЕ ср. Остар. Книж. Период от две години.

Списък на думите по буква