ДВУМЀРЕН

ДВУМЀРЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни, прил. Двуизмерен. За избягване на излишни усложнения ще правим разглежданията в равнината, т. е. в двумерното пространство. Физ. VIII кл 1980, 48.

Списък на думите по буква