ДВУМЀСЕЧНИК

ДВУМЀСЕЧНИК, мн. ‑ци, след. числ. ‑ка, м. Двумесечно периодично издание.

Списък на думите по буква